Povinné údaje

 

 Povinné informace obce Chocenice (podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

 

 1. Oficiální název: Obec Chocenice
 2. Důvod a způsob založení:
        Obec Chocenice byla založena podle ustanovení § 3, odst. 4, zákona 128/2000 Sb. o obcích a ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29, odst. 3, zákona č. 90/1995 Sb.
 3. Úřední hodiny:
        Pondělí: 8.00 – 16.00  hod.
        Středa:   8.00 – 17.00  hod.
 4. Kontaktní spojení:

  3.1 Kontaktní adresa:
        Obecní úřad Chocenice
        Chocenice 67
        336 01 Blovice

  3.2 Telefon/fax:
        371520169

  3.3 Elektronická adresa, e-mail:

        ouchocenice@atlas.cz

  3.4 Adresa internetové stránky:

        http://www.chocenice.cz
 5. IČO:
        00256676
 6. Bankovní spojení:
        Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
        GE Money Bank, č. ú. 50020704/0600
 7. Platby:
        Bezhotovostní platby: bankovní spojení: GE Money Bank, č. ú. 50020704/0600
        Platby v hotovosti: na OÚ v úředních hodinách
 8. Zastupitelstvo obce zvolené v řádných volbách listopad 2014:
        ing. Bohuslav Heřman – starosta
        ing. Jaroslav Matoušek – místostarosta
        ing. Václav Diviš – před. finančního výboru
        JUDr. Radek Keller – před. kontrolního výboru
        Ing. Zdeňek Šrámek – před. sociální, školské a kulturní komise
        Vlastimil Štětina – před. komise pro rozvoj obce
        Josef Strejc – před. komise ŽP

  Jednotlivé výbory a komise (3 členné):

Finanční výbor: 
      Ing.Václav Diviš – předseda, 
      Bc.Tereza Tománková – člen
      Ivana Urbanová – člen

Kontrolní výbor: 
      JUDr. Radek Keller – předseda, 
      Milan Urban - člen
      Markéta Bílá - člen

Komise sociální, školská a kulturní: 
      Ing. Zdeňek Šrámek – předseda komise, 
      Zdeněk Matas – člen
      Zdeněk Führich - člen

Komise pro rozvoj obce (stavební):

      Vlastimil Štětina – před. komise
      Miroslav Štětina- člen
      Ing. Jaroslav Benda  – člen

Komise pro ŽP:
      Josef Strejc – předseda,
      Václav Vaniš – člen
      Vladimír Láska - člen

Seznam organizací a spolků v obci:
      SDH Chocenice, Dušan Hubert - velitel
      Honební společnost „Hubert“ – předseda Milan Šrámek
      Chocenické ženy – předsedkyně  Renáta Matasová
      Obecní knihovna – knihovnice Michaela Šofferová

Čestná prohlášení:

Heřman 2016

Matoušek 2016

Heřman 2015

Matoušek 2015

Benda 2014

Heřman 2014

Matoušek 2014

Benda 2013

Heřman 2013

Heřman 2012

Benda 2012

Heřman 2011

Benda 2011

Heřman 2010

Benda 2010

Svoboda 2010

Vaniš 2010

replica rolex daytona


© RT Soft, 2010