Povinné údaje

 

 Povinné informace obce Chocenice (podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

 

 1. Oficiální název: Obec Chocenice
 2. Důvod a způsob založení:
        Obec Chocenice byla založena podle ustanovení § 3, odst. 4, zákona 128/2000 Sb. o obcích a ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29, odst. 3, zákona č. 90/1995 Sb.
 3. Úřední hodiny:
        Pondělí: 8.00 – 16.00  hod.
        Středa:   8.00 – 17.00  hod.
 4. Kontaktní spojení:

  3.1 Kontaktní adresa:
        Obecní úřad Chocenice
        Chocenice 67
        336 01 Blovice

  3.2 Telefon/fax:
        371520169

  3.3 Elektronická adresa, e-mail:

        ouchocenice@atlas.cz

  3.4 Adresa internetové stránky:

        http://www.chocenice.cz
 5. IČO:
        00256676
 6. Bankovní spojení:
        Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
        GE Money Bank, č. ú. 50020704/0600
 7. Platby:
        Bezhotovostní platby: bankovní spojení: GE Money Bank, č. ú. 50020704/0600
        Platby v hotovosti: na OÚ v úředních hodinách
 8. Zastupitelstvo obce zvolené v řádných volbách v říjnu 2018:
        Vlastimil Štětina – starosta
        Václav Tříska – místostarosta
        JUDr. Radek Keller - místostarosta
        Ing. Václav Diviš – před. finančního výboru
        Ing. Jaroslav Matoušek – před. kontrolního výboru
        Eva Bendová – před. sociální, školské a kulturní komise
        Milan Urban – před. komise pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu
        JUDr. Radek Keller - před. komise pro rozvoj spolkového života

  Jednotlivé výbory a komise (3 členné):

relojes de imitacion replicas de relojes

Finanční výbor: 
      Ing.Václav Diviš – předseda, 
      Tamara Kubicová – člen
      Marcel Janoch – člen

Kontrolní výbor: 
      Ing. Jaroslav Matoušek – předseda, 
      Vladimír Láska - člen
      Petr Januš - člen

Komise sociální, školská a kulturní: 
      Eva Bendová – předseda komise, 
      Ing. Dagmar Jandová – člen
      Olga Šváchová - člen

Komise pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu:

      Milan Urban – před. komise
      Zdeněk Matas - člen
      Miroslav Štětina  – člen

Komise pro spolkový život:
      JUDr. Radek Keller – předseda,
      Renata Matasová – člen
      David Vaniš - člen
      Zdeněk Führich - člen
      Vlastimil Štětina - člen

Seznam organizací a spolků v obci:
      SDH Chocenice, Dušan Hubert - velitel
      Honební společnost „Hubert“ – předseda Milan Šrámek
      Chocenické ženy – předsedkyně  Renáta Matasová
      Obecní knihovna – knihovnice Michaela Šofferová

Čestná prohlášení:

Heřman 2016

Matoušek 2016

Heřman 2015

Matoušek 2015

Benda 2014

Heřman 2014

Matoušek 2014

Benda 2013

Heřman 2013

Heřman 2012

Benda 2012

Heřman 2011

Benda 2011

Heřman 2010

Benda 2010

Svoboda 2010

Vaniš 2010


© RT Soft, 2010