Aktuální přehled událostí

12.12.2017

Štědrovečerní procházka

Zveme občany na "Štědrovečerní procházku" 24.12.2017 sraz ve 21 hod. u Obecního úřadu

24.11.2017

Mikulášská nadílka

Spolek chocenických holek zve malé i velké na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU v sobotu 2.12.2017 od 14 hod. v hospodě. Zdobení perníčků a výroba vánočních dekorací. Čertovské růžky s sebou.

22.11.2017

Setkání u Vánočního st

Obecní úřad Chocenice Vás srdečně zve k TRADIČNÍMU SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU

dne 10. prosince 2017 od 16 hodin u Obecního úřadu v Chocenicích.

Program:
Adventní trh MŠ Chocenice
Vystoupení dětí mateřské školy.
Vystoupení žáků základní školy.
Zpívání koled.

Připraveno je malé občerstvení i něco na zahřátí.

10.11.2017

Lampionový průvod

Spolek Chocenických Holek Vás srdečně zve na tradiční Lampionový průvod v pátek 17.listopadu 2017 v 17hod sraz před hospodou

01.11.2017

Ochutnávka vín

Podzimní ochutnávka vín v Chocenicích


Vážení přátelé a milovníci dobrého vína, srdečně Vás zveme na již tradiční prezentaci vín s ochutnávkou.
Rádi bychom Vám představili kolekci VÍNO KŇOUREK.

Akce se uskuteční 11. listopadu 2017, od 14 hodin v místní hospodě.

Během ochutnávky bude možnost nákupu vystavených vín, za zvýhodněné ceny.
Ve dvěstěpadesátikorunové vstupence je zahrnuta degustační sklenička OIV, katalog a neomezená ochutnávka cca dvaceti druhů vín.
Těšíme se na příjemné posezení s Vámi.

04.10.2017

Vzpomínková akce

Město Blovice a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. si Vás dovolují pozvat na vzpomínkovou akci k 100. výročí narození
Plk. Karla Bečváře 1917-1942 navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF
11. listopadu 2017
9:00 –17:00 na zámku Hradiště
14:00 –14:50 u památníku blovickým letcům
wwww.muzeum-blona vice.cz wwww.facebook.com/muzeumBlovice

02.10.2017

Zvěřinové hody Chocenice

Zvěřinové hody a promítání 7. října 2017 od 16 hod v hospodě.

Tuto sobotu, dne 7. října, se konají od 16 hodin zvěřinové hody v hospodě U Stadionu. Od 18 hodin bude promítán dokument Selský rozum. Srdečně zveme příznivce dobrého jídla a zábavy. Vstup zdarma

29.09.2017

Setkání důchodců

Klub Podziméků zve Vás a Vaše přátele na cestovatelskou přednášku o Africe a podzimní posezení s harmonikářkou v Chocenické hospodě v pátek 6.10.2017 od 15 hod. Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.

22.09.2017

Inventura prodejna Chocenice

Vedoucí prodejny potravin Chocenice oznamuje, že z důvodů inventury bude 5.10.2017 prodejna uzavřena.

11.09.2017

Přerušení dodávky elektřiny

Dne 2.10.2017 bude od 7.30 do 15 hod. přerušena dodávka elektřiny pro čísla popisná 4,52,88,104.

29.08.2017

Turnaj v pétangue

PETANQVUE klub Chocenice pořádá turnaj dvojic v pétanque "Chocenický šoupák" 7.ročník
Sobota 9. září 2017 od 13.00 hod.
na bývalém hokejovém hřišti
Startovné 100 Kč/dvojici
Registrace dvojic do turnaje od 12.30 hod

23.08.2017

Přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne : 13.09.2017 od : 07:30 hod do : 15:00 hod.v lokalitě : Chocenice - část obce: Chocenicena těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chocenice
č.p.:/č.orient. bez ulic : 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 45, 50, 53, 62, 63, 74, 76, 100, 111

02.08.2017

Pozvánka

Dne 18.8.2017 od 16 hod. se koná na OÚ Chocenice schůzka k zpracování analýz a syntéz Územní studie krajiny ORP Blovice. Jedná se o problematická místa z hlediska povodní, sucha, eroze půdy,zástavby, průchodností krajiny, ochrany stromů, ohrožení mokřadů atd.

10.07.2017

Přerušení dodávky elektřiny

Dne 7.8. a 10.8.2017 od 7.30 do 16.30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v části obce dle čísel popisných uveřejněných na úřední desce obce.

02.06.2017

CHOCENICE FEST 2017

CHOCENICE FEST 2017
sobota 17. června 2017 před obecní hospodou

9.00 hodin – výstava historických vozidel a motocyklů Car Pro Chocenice
10.00 hodin – dětský den (poznávací soutěže, střelba ze vzduchovky, apod.)
13.00 hodin – zahájení slavností
14.00 hodin – vystoupení hudební skupiny RELAX
18.00 hodin- vystoupení hudební skupiny ORION
22.00 hodin- předpokládané ukončení slavností

Občerstvení pro všechny zajištěno po celý den, posezení pod pártystany, v případě nepřízně počasí se slavnost bude konat v místní restauraci

Srdečně zvou pořadatelé, kterými jsou Obec Chocenice, Myslivecké sdružení Hubert, SDH Chocenice, Car Pro Chocenice a obyvatelé obce Chocenic

02.05.2017

ŠLÁPOTA

Spolek Chocenických Holek Vás zvou na tradiční ŠLÁPOTU v pondělí 8. května 2017 v 9,00 hod. sraz u Švejdů. Občerstvení zajištěno.

18.04.2017

Zápis dětí do MŠ

Základní a Mateřská škola Chocenice zve rodiče a děti dne 4.května 2017 v 15,30 hod. na zápis dětí do mateřské školky pro školní rok 2017/2018

12.04.2017

Očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině psa, kočky proběhne ve středu 26.4.2017 od 16 hod. v obci Zhůř. Očkování pro Chocenice a Chocenickou Lhotu proběhne 1.5.2017 Chocenice na návsi u hospody 9-10 hodin a v Chocenické Lhotě od 10.05-10.15 hod.

10.04.2017

Velikonoční vycházka

Velikonoční vycházka
V sobotu 15. dubna se koná procházka k božím mukám sv. Huberta v lese Chejlava. Sraz turistů ve 13 hod. u Švejdů. Občerstvení u táboráku zajištěno. Srdečně zvou Rodáci.

01.03.2017

Přerušení dodávky elektřiny

Plánované přerušení dodávky elektřiny proběhne v Chocenické Lhotě 21.3.2017 od 07.30 hod. do 15.30 hod.

09.02.2017

Pronájem obecních hospod

Obec Chlum a Žákava vyhlašují záměry o pronájmu obecních hospod. Bližší informace na OÚ obcí.

08.02.2017

Dětský maškarní bál

Spolek chocenických holek a OÚ Chocenice zvou všechny na
Dětský maškarní bál v neděli 19. 2. 2017 od 14.00 v hospodě

Děti v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby.

07.02.2017

Babský bál

Spolek chocenických holek a Sbor dobrovolných hasičů Chocenice
pořádají

BABSKÝ BÁL
v sobotu 25. 2. 2017 ve 20:00
v hospodě

Hraje skupina
„Relax“

03.02.2017

CAR PRO CHOCENICE

Car Pro Chocenice zve občany na BESEDU S JEZDCI NAŠÍ RALLY ŠPIČKY v pátek 10.2.2017 od 17hod. Autosalon Car pro Chocenice. Program: beseda s jezdci- představení soutěžních vozů - autogramiáda.

01.02.2017

Karetní turnaj

Zveme Vás na 15.ročník turnaje v "Prší". Místo konání 18.2.2017 v pohostinství Chocenice. Zápis účastníků od 12 do 13 hodin.

01.02.2017

Nabídka práce

Obec Chocenice hledá pracovnici na místo kuchařky v ZŠ a MŠ Chocenice. Bližší informace na OÚ Chocenice.

27.01.2017

Ptačí chřipka

PTAČÍ CHŘIPKA PO DESETI LETECH ZNOVU V ČESKU
1. MŮŽE PTAČÍ CHŘIPKA OHROZIT LIDSKÉ ZDRAVÍ? Pravděpodobnost onemocnění ptačí chřipkou je extrémně malá. Je však nutno se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím… Potraviny v obchodech jsou bezpečné, protože veterinární dozor v chovech drůbeže je velmi důsledný, stejně tak jako kontrola ve fázi jejich zpracování. Při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení apod.) drůbežího masa a vajec se při dosažení 70 °C v jádře potraviny virus spolehlivě zničí, a to už za jednu sekundu.
2. JAKÉ JSOU JEJÍ PŘÍZNAKY? Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou apatická, odmítají se pohybovat a mají dýchací potíže. Příjem krmiva je u nich výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snůška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata dokonce vykazují příznaky nachlazení. Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit i otoky na končetinách.
3. JAK CHRÁNIT ZVÍŘATA? Drůbež je potřeba držet v uzavřených prostorech a chránit ji před kontakty s volně žijícím ptactvem (zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal). Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny. U chovů, které jsou ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy, kachny, divoké kachny), rovněž zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou zastřešených venkovních voliér a zasíťováním výběhů.
V PŘÍPADĚ NÁLEZU HROMADNÉHO ÚHYNU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ SE MRTVÝCH TĚL NEDOTÝKEJTE A INFORMUJTE O VÝSKYTU A MÍSTĚ NÁLEZU UHYNULÝCH PTÁKŮ MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNOU KRAJSKOU VETERINÁRNÍ SPRÁVU.
4. JAKÉ POVINNOSTI MAJÍ CHOVATELÉ? Chovatelé v desetikilometrovém pásmu nesmí ptactvo přemisťovat a pořádat například výstavy. Jakýkoli podezřelý úhyn jsou chovatelé povinni nahlásit. V případě neohlášení chovatel porušuje zákon a hrozí mu sankce. U podnikatelů může dosáhnout až 2 milionů korun, u soukromníků maximálně 50 tisíc. Chovatel ztrácí zároveň nárok na náhradu škody.
6. PROČ SE NEVYBÍJEJÍ I VOLNĚ ŽIJÍCÍ PTÁCI? Snaha o ovlivnění populace volně žijících ptáků je neefektivní a může dokonce vést k dalšímu šíření nákazy. Usmrcení lokální populace ptáků vede zpravidla k rychlému obsazení této lokality dalšími ptáky z okolních oblastí. Mimo to je také velmi obtížné specifikovat druhy volně žijících ptáků, které by měly být usmrceny. Hostitely viru může být až několik desítek druhů ptáků.
5. KTERÉ CHOVY JSOU OHROŽENY NEJVÍCE? Zvláště malí chovatelé na vesnicích, kteří chovají drůbež pro vlastní potřebu. Jejich ptactvo žije ve volném výběhu, a tak se může nakazit od volně žijících ptáků. Slepice z velkochovů jsou prakticky zavřené v halách a možnost nákazy od jiných ptáků je nízká.
7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU UHYNULÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ? V případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotýkejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu a místě nálezu uhynulých ptáků místně příslušnou krajskou veterinární správu. Ta na základě vyhodnocení nákazové situace zajistí odběr vzorku k laboratornímu vyšetření.
8. KDY JE MOŽNÉ OPĚT PO VÝSKYTU NÁKAZY CHOVAT NOVOU DRŮBEŽ? Drůbež je opět možné chovat v prostorách, kde byla nákaza, po závěrečné dezinfekci specializovanou firmou a po ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření krajskou veterinární správou. Doba trvání opatření bude přizpůsobena aktuální nákazové situaci a také minimálním požadavkům legislativy (v pásmu dozoru minimálně 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství).

27.01.2017

Divadlo muzikál KLEOPATRA

Vstupenky na muzikál Kleopatra jsou vyprodány!

25.01.2017

Kulturní akce Blovice

Pozvánka na kulturní akce do Lidového domu v Blovicích
23.2.2017 16.00 Václav Žákovec, Anička Volínová – taneční podvečer
26.2.2017 15.00 Dětská zvířecí šou – maškarní karneval pro děti
28.2.2017 19.00 Jakub Smolík s kapelou – koncert
12.3.2017 15.00 „Michal je kvítko“ – Michal Nesvadba v představení pro děti
17.3.2017 17.00 PROGRES –koncert slovenské skupiny z Čerenian
Vstupenky na všechny uvedené akce jsou v prodeji v Lidovém domě v Blovicích Po a St 8-17,
nebo rezervace po telefonu 371522236, 737740174 a mailem info@ldblovice.cz

12.01.2017

Prodej známek na popelnice

Prodej známek na vývoz komunálního odpadu (popelnic) pro rok 2017 bude zahájen 10.2.2017 na obecním úřadě. Ceny známek se nemění. Platnost starých známek 2016 končí 28.2.2017

03.01.2017

Divadlo muzikál KLEOPATRA

Obec Chocenice pořádá v sobotu 8. dubna návštěvu pražského divadla Broadway na představení muzikálu KLEOPATRA. Představení začíná od 18.hodin. Cena vstupenky 340 Kč.

25.11.2016

Telefonní automat Chocenice

Oznamujeme občanům, že byla zrušena telefonní budka u ERKA. Nově je možno volat z telefonního automatu umístěného na budově obecního úřadu v Chocenicích.

24.11.2016

Kalendář Chocenice

Vážení občané pokud máte zájem o koupi nového kalendáře s dobovými fotografiemi obce Chocenice, máte možnost tento kalendář zakoupit v pohostinství Chocenice nebo na OÚ Chocenice.

14.10.2016

Revize kotlů na tuhá paliva

SEZNAM OSOB oprávněných ke kontrolám stacionárních zdrojů na pevná paliva podle
§ 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší
Příjmení jméno Telefon E-mail Město Kraj Výrobce/oprávnění
Baselides Zdeněk 602646989 zdenekbasalides@seznam.cz
Klatovy 42 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1027

Bříza Václav 721 563 209 vencabriza@seznam.cz
Klatovy 283 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0007

Bříza Václav St. 602 489 859 ekomars.briza@worldonline.cz
Klatovy 283 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0008

Dušek Václav 602496202 dusek@dusekenergy.cz
Sušice Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3629

Fous Karel 605 569 055 fous.karel@seznam.cz
Kdyně 99 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0019

Havlíček Josef 603 213 721 jhhavlicek@seznam.cz
Dobřany Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0095
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0031

Jacík Jaroslav 721534551 plyntop-24servis@centrum.cz
Domažlice Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0079
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0028
OPOP s.r.o. / OPO1204

Klein Jakub 604450977 klein@ekoimpuls.cz
Rokycany 191 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0198
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0129

Kodýdek Pavel 731168490 info@a1solar.cz
Pačejov 42 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN2888

Kraus Zdeněk 420608780831 kotlekraus@email.cz
Klatovy 599 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN2026

Opat František 776020202 akvamont@volny.cz
Kralovice 38 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3184

Paroubek Stanislav 722693344 paroubek.stanislav@seznam.cz
Domažlice 12 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0141
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0076

Petřík Richard 724260547 perila@email.cz
Chotěšov 486 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0145
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0080

Pivoňka Pavel 728 854 993 Pivonakapa@seznam.cz
Domažlice 140 Plzeňský kraj Vollcano / ZKD0007

Rada Luboš 602280345 rada.l@worldonline.cz
Sušice 92 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0200
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0131

Sedláček Aleš 776114466 sedlacek@ekoimpuls.cz
Rokycany 191 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0199
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0130

Smrčka Pavel 777296348 info@intop-js.cz
Klatovy 201023002 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0133
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0068

Štěpán Zdeněk 603 498 658 zs-gastop@seznam.cz
Přeštice Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0088

Tejček Václav 602489882 vaclavtejcek@seznam.cz
Švihov 438 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0009

Titl Bohumil 608660090 bobtitl@seznam.cz
Plzeň 201366431 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3414

Viták Michal 737236018 info@intop-js.cz
Klatovy 525 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0134
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0069

Vrátník Václav 606458489 radka.vratnikova@seznam.cz
Sytno 63 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0103

Zachata Václav 732953800 axis@susice.net
Sušice 624 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1202

Zezula Zdeněk 777199908 zestplus@tiscali.cz
Plzeň 699 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1201


26.08.2016

Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace
Krajský úřad Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím. Semináře budou informovat o vyhlášeném dotačním titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2".
Výše dotace programu na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech může být až 85% způsobilých výdajů dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč).
Program semináře:
1. obecné podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2"
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty také informace k programu "Nová zelená úsporám".
Zájemci se mohou na semináře dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
Termíny seminářů:
1.9.2016 Blovice od 16:00 hod
MKS Lidový dům Blovice, Bělohrobského 78
1.9.2016 Stod od 15:30 hod + Nová zelená úsporám
Kulturní dům Stod, malý sál, Nádražní 477
5.9.2016 Horšovský Týn od 15:00 hod + Nová zelená úsporám
Velký sál MKZ, Náměstí republiky 105
5.9.2016 Rokycany od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
Zasedací místnost - 1. p. budovy MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1
6.9.2016 Klatovy od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
Dominikánský klášter, Plánická 174
7.9.2016 Horažďovice od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
Velká zasedací síň - přízemí budovy MěÚ Horažďovice, Mírové nám. 1
8. 9. 2016 Plzeň od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
Jednací sál ZPK, místnost č. 174, Škroupova 18
12.9.2016 Přeštice od 16:00 hod
Kulturní a komunitní centrum (velký sál), Masarykovo náměstí 311
12.9.2016 Stříbro od 16:00 hod + Nová Zelená úsporám
Obřadní síň stříbrské radnice, Masarykovo náměstí 1
13.9.2016 Dobřany od 16:00 hod
Kino Káčko, Sokolovská 1011
13. 9. 2016 Kralovice od 16:00 + Nová zelená úsporám
Malý sál, Lidový dům, Na Palcátech 352
14.9.2016 Nepomuk od 16:00 hod
Kulturní a informační centrum (městské muzeum), Náměstí Augustina
Němejce 126
14.9.2016 Tachov od 16:00 hod
Kinosál Mže, Hornická 1695 ,Tachov

14.12.2015

Samovýroba palivového dřeva

Obec Chocenice nabízí občanům možnost samovýroby palivového dříví v obecních lesích na rok 2017. Žádosti mohou podat pouze občané s trvalým pobytem v obci,na obecním úřadě Chocenice.Do 31.3.2017 bude seznam žadatelů zveřejněn a následně podle pořadníku schváleného zastupitelstvem, přidělováno dřevo sepsáním smlouvy. Cena bude určena na základě ceníku schváleného zastupitelstvem obce.

03.11.2015

Doplnění dětského hřiště

Dle STRATEGICKÉHO A ROZVOJOVÉHO DUKUMENTU obce na období 2015-2018 byla v letošním roce realizována akce DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ CHOCENICE s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj.z programu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA, dotační titul -Podpora zapojení dětí a mládeže do komunálního života v obci. Projekt připravený skupinou dětí a mládeže ,která se přímo podílela na výběru herních prvků a návrhu úprav dětského hřiště. Realizaci projektu provedla specializovaná firma montáží nových herních prvků včetně dopadových ploch, úpravou povrchu multifunkčního hřiště a provedení montáže nového oplocení. Realizaci projektu považujeme za zdařilou děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu a věříme, že nově doplněné dětské hřiště bude dětem sloužit ke spokojenosti a budou si vážit hodnot, které byly do realizace projektu vloženy.

26.10.2015

Foto z oslav obce

OÚ Chocenice nabízí prohlídku fotografií z oslav obce v roce 2015. Prohlídku a následné objednání fotografií můžete provést na OÚ Chocenice v úředních hodinách.

25.05.2015

Tenkozubec opačný v Chocenicích

V polovině května se na rybníce Vejsovák v Chocenicích vyskytl jeden z nejkrásnějších bahňáků, který u nás vzácně hnízdí pouze v jižních Čechách a na jižní Moravě. Objevil jej zde Jan Haber, ornitolog a pozorovatel ptáků z Nepomuku. Jde o historicky první výskyt tohoto druhu v okrese Plzeň-jih a teprve druhé pozorování v Plzeňském kraji. Tenkozubec opačný je černobíle zbarvený bahňák velikosti racka. Jeho zvláštností je dlouhý a velmi tenký zobák, který má na rozdíl od ostatních ptáků otočený špičkou vzhůru.

25.07.2012

Studie odkanalizování aČOV

Obec Chocenice nechala zpracovat investiční záměr na odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obcích Chocenice, Zhůř, Kotousov, Chocenická Lhota. Předmětem záměru je materiál, který bude sloužit investorovi k plánování výstavby kanalizačního systému a ČOV v obcích. Investiční záměr je uložen na OÚ a je možno do něho nahlížet.

© RT Soft, 2010