Aktuální přehled událostí

19.04.2018

Uzavírka Letiny

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodl takto:
V řízení o žádosti podané dne 09.04.2018 společností STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha o povolení uzavírky silnic v obci Letiny, kdy dalším
účastníkem správního řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád“), jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, obec
Letiny, IČ: 002 56 820, se sídlem Letiny 20, 336 01 Blovice a Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, rozhodl podle § 24 zákona
o pozemních komunikacích tak, že po projednání s vlastníkem a se správci dotčených
komunikací, s obcemi, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo nařizuje
objížďka, a s Policií České republiky
1. povoluje úplnou uzavírku
silnice č. II/117 v obci Letiny v úseku od křižovatky se silnicí č. III/117 55 po křižovatku
pod obecním úřadem, a to včetně připojení silnice č. III/117 57 (směr Kbelnice) a jejího
navazujícího úseku po vodní nádrž (tj. cca 100 m)
2. nařizuje objížďku
obousměrně se stanovenou trasou Letiny – Drahkov – Chocenice – Zhůř – Jarov –
Kokořov – Březí – Skašov – Letiny po silnicích č. II/117, I/20, III/02011, II/230, pro
osobní dopravu a linkové autobusy pak po místních komunikacích při západním okraji
obce kolem FCT electronic czech s.r.o. a kolem kostela.
Úplná uzavírka se povoluje z důvodu rekonstrukce uzavíraných komunikací včetně
odvodnění za těchto podmínek:
1) Uzavírka se povoluje od 23.04.2018 do 05.12.2018 ve dvou po sobě jdoucích etapách:
a) I. etapa: silnice č. II/117 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/117 55 po křižovatku
s MK u kostela a silnice č. III/117 57 v úseku od křižovatky se silnicí II/117 po
vodní nádrž (tj. cca 100 m)
b) II. etapa: křižovatka silnic II/117 x III/117 55 a silnice č. II/117 v úseku od
křižovatky s MK u kostela po křižovatku s MK pod obecním úřadem.

12.04.2018

Nabídka kompostérů

Chcete zdarma domácí kompostér?
Žádost – domácí kompostéry
V rámci zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zvažuje Mikroregion Úslava podání žádosti o dotaci na nákup domácích kompostérů pro obyvatele obcí členských Mikroregionu Úslava. Pro zpracování žádosti o dotaci je nutné zjistit zájem obyvatel o kompostéry.
Žadatelem bude Mikroregion Úslava a v případě přidělení dotace na tento projekt budou domácí kompostéry v jeho majetku. K užívání do domácností budou na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny zdarma po dobu 5 let. Po uplynutí této doby přejdou kompostéry do vlastnictví obyvatel.
Hlavní podmínkou je, aby byl kompostér umístěn na území členské obce Mikroregionu Úslava.
Kompostér je ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Suroviny vhodné do kompostu: zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti odevzdejte na podatelně vašeho obecního (městského) úřadu do 15. 5. 2018. Naskenovanou žádost je možné také odeslat elektronickou formou na adresu info@mikro-uslava.cz. Na tuto adresu můžete směřovat i případné dotazy.
Na zapůjčení kompostéru není právní nárok. Přihlášku si můžete stáhnout http://www.mikro-uslava.cz/aktuality/?more=113#news113.v sekci aktuality.

11.04.2018

Zápis dětí do MŠ

ZŠ a MŠ Chocenice zve rodiče a děti 9.5.2018 od 15.30 hod. k ZÁPISU dětí do mateřské školy Chocenice pro školní rok 2018/2019.

11.04.2018

Divadlo Praha

Odjezd autobusu na divadlo Muž se železnou maskou 21.4.2018, je v15hod. ze zastávky autobusů Chocenice u Erka.

28.03.2018

Zápis dětí do ZŚ

ZŠ Chocenice zve k zápisu do 1. třídy, v pondělí 16.4.2018 od 13.30 do 15.30 hodin. Zákonný zástupce si sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte.


23.03.2018

ŠLÁPOTA

Spolek Chocenických Holek
Vás zvou na tradiční

Šlápotu
v úterý 8. května 2018 v 9:00
sraz u Švejdů
občerstvení zajištěno
opékaní špekáčků
Děti v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby.23.03.2018

Májka

Spolek Chocenických Holek a Sbor Dobrovolných Hasičů Chocenice
Rej čarodějnic pod májkou
zdobení májky
a
opékání špekáčků

Vítány malé i velké čarodějnice

v pondělí 30. 4. 2018 v 17.00
na prostranství před hospodou

Děti v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby.

22.03.2018

Výlov Vejsovák

Klatovské rybářství oznamuje ,že 5.4.2018 bude provádět výlov rybníka Vejsovák.

12.03.2018

Velikonoční tvoření

Spolek SCHH Chocenice zve malé i velké na Velikonoční tvoření , v sobotu 24.3. 2018 od 14 hod. v hospodě, Připraveno malování vajíček , zdobení perníčků a výroba dekorací.

16.02.2018

Chocenice Fest 2018

CHOCENICE FEST 2018
sobota 2. června 2018 před obecní hospodou

9.00 hodin – výstava historických vozidel a motocyklů Car Pro Chocenice
10.00 hodin – dětský den (poznávací soutěže, střelba ze vzduchovky, apod.)
13.00 hodin – zahájení slavností
14.00 hodin – vystoupení hudební skupiny ASFALT
19.00 hodin-  vystoupení hudební skupiny DUO TOJA
24.00 hodin- předpokládané ukončení slavností

Po celý den pro malé děti dětský kolotoč a skákadlo.

Občerstvení pro všechny zajištěno po celý den, posezení pod pártystany, v případě nepřízně počasí se slavnost bude konat v místní restauraci

Srdečně zvou pořadatelé, kterými jsou Obec Chocenice, Myslivecké sdružení Hubert, SDH Chocenice, Car Pro Chocenice a obyvatelé obce Chocenic

Pojďte slavit s námi! Přijďte posedět, popovídat si!  Stres nechte doma!!!

07.02.2018

Babský bál

Spolek chocenických holek a Sbor dobrovolných hasičů Chocenice
pořádají

BABSKÝ BÁL
v sobotu 3.3. 2018 ve 20:00
v hospodě

Hraje skupina
„Relax“

07.02.2018

Nabídka nepotřebného majetku

Obec Chocenice vyhlašuje nabídku vyřazených nepotřebných zařízení


Jednobubnová rotační sekačka s motorem BDR 580S typ 5316S OTAVA r.v. 2002, výr.č. 4096/02
Opotřebovaná provozem, únik oleje z motoru
Rotační sekačka AL-CO D 18152-30 rok.výr.2002
Opotřebovaná , únik oleje, poškozený karburátor, nefunkční pojezd


Cena nejvyšší nabídka Vyvěšeno : 5.2.2018

11.01.2018

Dětský maškarní bál


Spolek chocenických holek zve všechny na
Dětský maškarní bál v neděli 18. 2. 2018 od 14.00 v hospodě

10.01.2018

Poplatky

Oznamujeme občanům ,že poplatky za psi dle Vyhlášky č. 216/1988 Sb. budou vybírány v termínu 15.2-22.2.2018. v tomto termínu budou vydávány i známky na popelnice. Termín platnosti známek na popelnice z roku 2017 končí 28.2.2018

04.01.2018

Karetní turnaj


Zveme Vás na 16.ročník turnaje v "Prší". Místo konání 17.2.2018 v pohostinství Chocenice. Zápis účastníků od 12 do 13 hodin.

02.06.2017

CHOCENICE FEST 2017

CHOCENICE FEST 2017
sobota 17. června 2017 před obecní hospodou

9.00 hodin – výstava historických vozidel a motocyklů Car Pro Chocenice
10.00 hodin – dětský den (poznávací soutěže, střelba ze vzduchovky, apod.)
13.00 hodin – zahájení slavností
14.00 hodin – vystoupení hudební skupiny RELAX
18.00 hodin- vystoupení hudební skupiny ORION
22.00 hodin- předpokládané ukončení slavností

Občerstvení pro všechny zajištěno po celý den, posezení pod pártystany, v případě nepřízně počasí se slavnost bude konat v místní restauraci

Srdečně zvou pořadatelé, kterými jsou Obec Chocenice, Myslivecké sdružení Hubert, SDH Chocenice, Car Pro Chocenice a obyvatelé obce Chocenic

12.01.2017

Prodej známek na popelnice

Prodej známek na vývoz komunálního odpadu (popelnic) pro rok 2017 bude zahájen 10.2.2017 na obecním úřadě. Ceny známek se nemění. Platnost starých známek 2016 končí 28.2.2017

25.11.2016

Telefonní automat Chocenice

Oznamujeme občanům, že byla zrušena telefonní budka u ERKA. Nově je možno volat z telefonního automatu umístěného na budově obecního úřadu v Chocenicích.

14.10.2016

Revize kotlů na tuhá paliva

SEZNAM OSOB oprávněných ke kontrolám stacionárních zdrojů na pevná paliva podle
§ 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší
Příjmení jméno Telefon E-mail Město Kraj Výrobce/oprávnění
Baselides Zdeněk 602646989 zdenekbasalides@seznam.cz
Klatovy 42 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1027

Bříza Václav 721 563 209 vencabriza@seznam.cz
Klatovy 283 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0007

Bříza Václav St. 602 489 859 ekomars.briza@worldonline.cz
Klatovy 283 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0008

Dušek Václav 602496202 dusek@dusekenergy.cz
Sušice Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3629

Fous Karel 605 569 055 fous.karel@seznam.cz
Kdyně 99 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0019

Havlíček Josef 603 213 721 jhhavlicek@seznam.cz
Dobřany Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0095
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0031

Jacík Jaroslav 721534551 plyntop-24servis@centrum.cz
Domažlice Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0079
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0028
OPOP s.r.o. / OPO1204

Klein Jakub 604450977 klein@ekoimpuls.cz
Rokycany 191 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0198
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0129

Kodýdek Pavel 731168490 info@a1solar.cz
Pačejov 42 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN2888

Kraus Zdeněk 420608780831 kotlekraus@email.cz
Klatovy 599 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN2026

Opat František 776020202 akvamont@volny.cz
Kralovice 38 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3184

Paroubek Stanislav 722693344 paroubek.stanislav@seznam.cz
Domažlice 12 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0141
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0076

Petřík Richard 724260547 perila@email.cz
Chotěšov 486 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0145
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0080

Pivoňka Pavel 728 854 993 Pivonakapa@seznam.cz
Domažlice 140 Plzeňský kraj Vollcano / ZKD0007

Rada Luboš 602280345 rada.l@worldonline.cz
Sušice 92 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0200
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0131

Sedláček Aleš 776114466 sedlacek@ekoimpuls.cz
Rokycany 191 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0199
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0130

Smrčka Pavel 777296348 info@intop-js.cz
Klatovy 201023002 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0133
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0068

Štěpán Zdeněk 603 498 658 zs-gastop@seznam.cz
Přeštice Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0088

Tejček Václav 602489882 vaclavtejcek@seznam.cz
Švihov 438 Plzeňský kraj VERNER SK s.r.o. / VER0009

Titl Bohumil 608660090 bobtitl@seznam.cz
Plzeň 201366431 Plzeňský kraj BENEKOVterm s.r.o. / BEN3414

Viták Michal 737236018 info@intop-js.cz
Klatovy 525 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0134
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0069

Vrátník Václav 606458489 radka.vratnikova@seznam.cz
Sytno 63 Plzeňský kraj DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0103

Zachata Václav 732953800 axis@susice.net
Sušice 624 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1202

Zezula Zdeněk 777199908 zestplus@tiscali.cz
Plzeň 699 Plzeňský kraj OPOP s.r.o. / OPO1201


03.11.2015

Doplnění dětského hřiště

Dle STRATEGICKÉHO A ROZVOJOVÉHO DUKUMENTU obce na období 2015-2018 byla v letošním roce realizována akce DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ CHOCENICE s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj.z programu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA, dotační titul -Podpora zapojení dětí a mládeže do komunálního života v obci. Projekt připravený skupinou dětí a mládeže ,která se přímo podílela na výběru herních prvků a návrhu úprav dětského hřiště. Realizaci projektu provedla specializovaná firma montáží nových herních prvků včetně dopadových ploch, úpravou povrchu multifunkčního hřiště a provedení montáže nového oplocení. Realizaci projektu považujeme za zdařilou děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu a věříme, že nově doplněné dětské hřiště bude dětem sloužit ke spokojenosti a budou si vážit hodnot, které byly do realizace projektu vloženy.

25.05.2015

Tenkozubec opačný v Chocenicích

V polovině května se na rybníce Vejsovák v Chocenicích vyskytl jeden z nejkrásnějších bahňáků, který u nás vzácně hnízdí pouze v jižních Čechách a na jižní Moravě. Objevil jej zde Jan Haber, ornitolog a pozorovatel ptáků z Nepomuku. Jde o historicky první výskyt tohoto druhu v okrese Plzeň-jih a teprve druhé pozorování v Plzeňském kraji. Tenkozubec opačný je černobíle zbarvený bahňák velikosti racka. Jeho zvláštností je dlouhý a velmi tenký zobák, který má na rozdíl od ostatních ptáků otočený špičkou vzhůru.

25.07.2012

Studie odkanalizování aČOV

Obec Chocenice nechala zpracovat investiční záměr na odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obcích Chocenice, Zhůř, Kotousov, Chocenická Lhota. Předmětem záměru je materiál, který bude sloužit investorovi k plánování výstavby kanalizačního systému a ČOV v obcích. Investiční záměr je uložen na OÚ a je možno do něho nahlížet.

© RT Soft, 2010